Preview Mode Links will not work in preview mode

De Zaak Ontleed

Mar 19, 2022

Het verwoesten van een Poolse supermarkt voor 250 euro met een landmijn, dat was volgens de officier van justitie het doel.
Door een oplettende beveiliger werd in Beverwijk een ramp voorkomen en werden de twee jonge verdachten gepakt, voordat de landmijn die ze plaatsten ontplofte.
Waarom waren meerdere Poolse...